Scrum, een samenvatting

2 min read

De traditionele manier van software-ontwikkeling is het watervalmodel. In het watervalmodel worden de verschillende onderdelen (UX, design, ontwikkeling, testen) na elkaar gedaan. Dit maakt dat het in elke fase heel duidelijk is wat er moet gebeuren, maar dat tussentijdse aanpassingen heel lastig zijn.

Scrum daarentegen, is een agile-ontwikkelmethode. Eén van de kenmerken van agile is dat het werkt met korte iteraties. Elke iteratie is als het ware een klein project op zichzelf en omvat alle noodzakelijke taken: planning, design, ontwikkeling en testen. Bij Scrum heten die iteraties sprints. Een ander belangrijk onderdeel van agile is dat de scope flexibel is. Zo kun je blijven sturen gedurende een project op basis van veranderende inzichten of wensen. Om agile te kunnen werken is het van belang dat de klant, meestal vertegenwoordigd door de product owner, echt een onderdeel is van het team. Scrum levert hiermee een eindproduct dat eerder klaar is en beter aansluit bij de doelen en wensen vanuit de business.

Wanneer je met Scrum gaat ontwikkelen, is het belangrijk bepaalde rollen duidelijk te beleggen. Een Scrum team bestaat uit:

  • De product owner. Dit is de opdrachtgever zelf of iemand die haar vertegenwoordigt. De product owner zal de belangrijkste keuzes maken met betrekking tot het product en is eindverantwoordelijk voor het opgeleverde product.
  • De Scrum master. Deze heeft in eerste instantie geen inhoudelijke rol. Hij begeleidt het team bij de Scrum-methode, zit de meetings voor en zorgt vooral voor het wegnemen van obstakels (impediments).
  • Een multidisciplinair ontwikkelteam. Dit team van maximaal negen personen heeft alle disciplines in huis om het beoogde product te ontwikkelen.

Bij Oberon werken we soms 'full-blown-Scrum', soms niet. Dit is afhankelijk van de aard en grootte van het project. Wel werken we sowieso Agile of volgens Agile principes omdat wij geloven dat dit de enige manier is om binnen een vastgesteld budget tot goede software te komen die aansluit bij de wensen van de klant en de doelen van de business.

Meer weten over Scrum?