Menu

De ideale product owner

Gert Gert Braun heeft dit geschreven in december 2014

In onze whitepaper over scrum beschreven we kort de scrum methodiek zoals we die veel toepassen bij Oberon. Over zowel de rol van scrum master als die van product owner denkt men regelmatig te makkelijk. We hebben in de loop der tijd geleerd hoe we deze het beste kunnen inrichten. En dan blijkt dat product ownership lang niet altijd door de klant wordt ingevuld.

Product owner

De product owner is allereerst verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van hetgeen het development team oplevert. Eén van de taken die daarbij hoort is het goed bijhouden van de product backlog, en alleen daarbij komt al meer kijken dan je denkt:

 • Zorgen dat het product backlog zichtbaar, transparant en duidelijk is voor iedereen
 • Het sorteren van de backlog om de doelen en missies zo goed mogelijk te halen
 • Het optimaliseren van het werk van het development team
 • En vaststellen dat het development team de backlog items echt goed genoeg begrijpt

De backlog is een heel belangrijk onderdeel van product ownership, maar het is nog veel meer.

Meer dan alleen de backlog

De taak van product owner binnen scrum is zeer veeleisend. Dit wordt mooi geïllustreerd door de top 10 van redenen waarom een software project faalt, volgens Standish Group's report "Chaos”:

 1. Gebrek aan gebruikersinput (12.8%)
 2. Incomplete eisen en specificaties (12.3%)
 3. Veranderende eisen en specificaties (11.8%)
 4. Gebrek aan support van bovenaf (7.5%)
 5. Technologische incompetentie (7.0%)
 6. Gebrek aan resources (6.4%)
 7. Onrealistische verwachtingen (5.9%)
 8. Onduidelijke doelen (5.3%)
 9. Onrealistische tijdspanne (4.3%)
 10. Nieuwe technologieën (3.7%)
 11. Overig (23%)

Eigenlijk zijn alleen reden 5 en 6 niet de verantwoordelijkheid van de product owner. De verantwoordelijkheid binnen een project is dus enorm te noemen.

Kenmerken

Een product owner moet binnen een project beschikken over enkele essentiële eigenschappen:

 1. Autoriteit
  Tijdens een project moeten er honderden beslissingen worden genomen, van kleine details tot grote essentiële keuzes. Een product owner moet deze beslissingen kunnen en durven nemen. Voor sommige beslissingen is er contact met hogerop nodig. Het liefst heeft de product owner een direct lijn naar iemand hoog in de organisatie, zodat dit snel en efficiënt kan gebeuren.
 2. Beschikbaarheid
  De rol van product owner kost een boel tijd. Afhankelijk van de grootte van het team (en daarmee samenhangend de snelheid van ontwikkelingen) moeten er bijna continu beslissing worden genomen. De product owner moet beschikbaar zijn, want het development team mag niet stil vallen.
 3. Kennis
  Om al die beslissingen te maken heeft een product owner kennis van zaken nodig. Grotere beslissingen moeten weliswaar soms met andere stakeholders besproken worden, maar dit kan niet voor elk wissewasje.

De klant als product owner

In het verleden schreef de official scrum guide voor dat de klant als product owner optreedt, en er is genoeg voor te zeggen dat de klant ook het meest geschikt is als product owner: De klant staat het dichtst bij de business en kan het beste beslissingen maken over wat de meeste waarde oplevert. Een klant die direct praat met het development team voelt zich medeverantwoordelijk. Het voorkomt overhead en de klant ziet direct wat voor invloed zijn beslissingen en keuzes hebben. Dit laatste geeft de klant ook weer veel inzicht om ja/nee te zeggen tegen het implementeren van een bepaalde functionaliteit.

Maar een klant heeft al een baan en kan vaak niet de tijd vrijmaken die nodig is om volledig product owner te zijn.

De accountmanager als product owner

Product owner zijn is dus een veeleisende taak. Hij/zij schrijft backlog items en sorteert ze op toegevoegde waarde (backlog grooming) en is continu beschikbaar voor terugkoppeling op vragen en keuzes. De accountmanager kan deze tijd maken, en heeft ervaring in de rol als product owner. Door deze ervaring is hij/zij in staat om goede backlog items te schrijven. Daarnaast moet een accountmanager de business van de klant al kennen, al zal er wel extra tijd nodig zijn voor de mate van kennis die de product owner nodig heeft.

Belangrijk voor een accountmanager is om de rol volledig op zich te nemen. De product owner is een onderdeel van het team en neemt beslissingen om de output te optimaliseren. Soms kan dat conflicteren met de belangen van de eigen werkgever.

Vooral de beschikbaarheid en commitment zijn vaak een issue. Een product owner moet ‘committed’ zijn, en niet alleen maar ‘involved’. Anders is de product owner eigenlijk een stakeholder en valt de rol in het niet.

De mate van beschikbaarheid en commitment van de product owner ten opzichte van de andere stakeholders werd voorheen vaak metaforisch weergegeven door ‘Chicken and the pig’:

 

De gedeelde praktijk

Uiteindelijk hebben beide varianten voor- en nadelen. Een accountmanager die zich zo sterk moet verdiepen in de business van de klant kan een kostbare exercitie worden. Daarentegen zijn er maar zelden klanten die de mate van beschikbaarheid aankunnen. Ze hebben al een baan!

In de praktijk werken we bij Oberon steeds vaker met een gedeelde product owner rol. De accountmanager en de klant zorgen samen, in directe samenwerking, voor het uitwerken en prioriteren van backlog items. Voor de sprint planning en eventuele backlog grooming sessies is de klant essentieel. De accountmanager is de dagelijkse product owner tijdens de sprints en dus altijd aanwezig voor vragen en beslissingen. De klant schuift, samen met stakeholders, weer aan tijdens de review, waarin de accountmanager als product owner het woord neemt.

De klant moet er in deze setup op vertrouwen dat de accountmanager de juiste beslissingen maakt op dagelijkse basis, maar ook op het juiste moment de klant als erbij betrekt, zodat altijd de juiste beslissing wordt genomen.

Conclusie

De inrichting van de rol van product owner is ook bij Oberon continu onderwerp van discussie. Op dit moment hebben we zowel een project lopen met een gedeelde rol en een project met de klant in de rol van product owner. In dit laatste geval heeft de klant de mogelijkheid om volledig dedicated met het project bezig te zijn en is ook nog eens getraind in de rol. Misschien wel de optimale situatie, maar zelden realistisch.

De gedeelde rol biedt echter een mogelijkheid die in de praktijk vaak haalbaarder is en leidt tot nu toe tot goede resultaten!

Gert

Gert Braun

MANAGEMENT

E-mail:
gert@oberon.nl
Telefoon:
+31203449480

“We maken samen met onze klanten betere online producten, zowel voor het web als in mobiele apps”

Meer informatie op Oberon.nl