Privacy Statement

In deze privacyverklaring legt Oberon Medialab B.V, gevestigd aan de Barentszplein 7 (1013 NJ) te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34140409 (hierna “Oberon”), uit welke persoonsgegevens Oberon verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Oberon respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://oberon.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Oberon worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Oberon te maken hebben. Oberon houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Oberon of wanneer u anderszins contact heeft met Oberon (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Oberon), legt Oberon de door u opgegeven gegevens vast.

U kunt te allen tijde de website van Oberon anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Oberon te delen.

Doelen

Oberon gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden.

Zo worden uw gegevens gebruikt om contracten op te stellen, contact met u op te nemen en te onderhouden, facturen op te stellen alsook ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens heeft verstrekt en daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Oberon of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Oberon naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Nieuwsbrief

Oberon informeert geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Oberon draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • de website van Oberon is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
  • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
  • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens; en,
  • met de webhosting provider is een bewerkersovereenkomst gesloten die de beveiliging van uw persoonsgegevens eveneens waarborgt. Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Oberon maakt beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.

Oberon maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Oberon inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Oberon heeft hier geen invloed op. Oberon heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google- diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Oberon geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zijn nodig voor basisfuncties zoals navigatie en toegang tot beveiligde gedeeltes van de website.

NaamProviderDoelGeldigheid
gdpr_cookiewww.oberon.nlSlaat de cookie status van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaar

Statistieken

Statistieken cookies helpen de eigenaren van de website te begrijpen hoe bezoekers interacteren met de website, door middel van anonieme dataverzameling en dataverstrekking.

NaamProviderDoelGeldigheid
__utma
www.oberon.nl
Dit cookie wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. Dit cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan. De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
2 jaar
__utmt
www.oberon.nl
Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.
10 minuten
__utmb
www.oberon.nl
Dit cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen. Dit cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan. De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
30 minuten
__utmc
www.oberon.nl
Niet gebruikt in ga.js. Instellen voor interoperabiliteit met urchin.js. Historisch gezien werkte dit cookie samen met de __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker deelnam aan een nieuwe sessie / bezoek.
Einde van de browser sessie
__utmz
www.oberon.nl
De bron van het verkeer of de campagne waarin wordt uitgelegd hoe de gebruiker uw site bereikt wordt opgeslagen. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en telkens bijgewerkt wordt wanneer gegevens worden verzonden naar Google Analytics.
6 maanden
_hjIncludedInSample
www.oberon.nl
Deze sessiecookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt voor het genereren van trechters.
1 jaar
_ga
Google Analytics
Geeft aan unieke gebruikers een willekeurig gekozen ID om gebruikers-, sessie- en campagnedata bij te houden.
2 jaar
_gid
Google Analytics
Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
1 dag
_gat_UA-...
Google Tag Manager
Analytische cookie die websitebezoek meet met de gekoppelde tracking code van Google Analytics (anoniem).
2 jaar

Marketing

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen op verschillende websites, met als doel om relevante en aantrekkelijke advertenties te tonen aan de individuele gebruiker.

Naam
Provider
Doel
Geldigheid
NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID
Google Adwords
Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Max 1 jaar

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Oberon worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen verwerking (bijvoorbeeld tegen direct marketing). U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met Oberon opnemen door het sturen van een e-mail naar: contact@oberon.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Oberon behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie januari 2022